4. april 2018

Synspunkter om mediestøtte

Aktuelt emne TV Syd arrangerede en velbesøgt debat om synspunkter om regional mediedækning


Torkill Jensen skriver:

En reduktion på 20 procent! Det er mindre end den nedskæring, der allerede er sket i antallet af journalister på provinsens dagblade. Vi har gennemført den reduktion. Naturligvis kan Danmarks Radio også gøre det. Sådan sagde Peter Orry, ansvarshavende redaktør fra Jysk Fynske Medier, i aftes, da han var med i debatpanelet ved TV Syds møde om den kommende medieaftale.

undefined

Øverste billede: Troels Ravn og Peter Orry

Herover: Søren Lindbjerg,Betina Bendix og Anni Matthiesen

 

Tiden er ikke inde til at slække på public service

Peter Orrys bemærkning anfægtede ikke folketingsmedlem Troels Ravn (S). Han betegnede tanken om at fjerne 20 procent af Danmarks Radios budget som rystende og ønskede i hvert fald, at der anvendes et uændret beløb til public service i forhold til nu. Tiden er ikke inde til at slække på public service. De store amerikansk funderede netmedier og tendensen til ”fake news” gør det særlig vigtigt at fastholde et højt niveau på public service.

 

I panelet var også folketingsmedlem Anni Matthiesen (V). Hendes udmeldinger var lidt upræcise. Hun havde et håb om, at Socialdemokratiet ville være med i et kommende forlig. Det lød for mig, som om hun ønskede, Socialdemokratiet får ændret på den aftale, der allerede er truffet mellem regeringen og Dansk Folkeparti om, at kun en mindre del af den besparelse, de nævnte parter vil udsætte Danmarks Radio for, skal anvendes til public service.

undefined

Udsnit af mødets deltagere

 

Tæv din teenager

Peter Orry langede ud efter direktør Betina Bendix, TV Syd i anledning af TV Syds projekt ”Tæv din teenager.” Han fandt, at den nævnte udsendelsesrække ikke har noget specielt regionalt perspektiv, og at den snarere er underholdning end public service. Betina Bendix svarede med at pege på, at ingen andre tog emnet op, og på, at det efter hendes opfattelse er public service at bringe generationerne i dialog.

 

Den påtænkte besparelse på DR blev bakket op i et indlæg fra salen, hvor der blev peget på DR’s hestetransport, generelle overforbrug og høje cheflønninger. Redaktionschef Søren Lindbjerg fra DR Trekanten erkendte, at der er begået fejl i DR. Men han kunne ikke anerkende, at DR er lønførende. (Faktisk får TV2’sdirektør halvanden gange det, DR’s generaldirektør får i løn!)

 

Der blev talt om …

Der blev talt en del om de unge. Peter Orry fastslog, at der aldrig har været så veloplyst en ungdomsgeneration. Men de unge vil ikke betale for et medieforbrug. Betina Bendix erkendte, at TV Syds seere er i alderen 40+. Der blev dog ikke lagt noget columbusæg i snakken om unge og medier.

 

Der blev talt om ”underskoven” i medieverdenen, uden at der blev sagt noget konkret om, hvad der kan gøres for at give plads til - og tilskud til – nye initiativer.

 

Den københavnske selvforståelse

Der blev derimod ikke talt om den skævhed, det er, at en ganske stor del af mediestøtten ender i København og formidles med provinsiel, københavnsk selvforståelse.

 

Et grelt eksempel: Dengang debatten om efterløn var fremme, blev der gang på gang henvist til golfspillende overlæger, der nød livet på efterløn. Det var måske, hvad den københavnske, journalistiske inderkreds stødte på. Men ude i landet kendte man en anden virkelighed om nedslidte mennesker, for hvem efterlønnen var en redningsplanke. Den historie blev ikke rigtig hørt.

 

Ofte kan man ryste på hovedet af Dansk Folkepartis vilde idéer. Men jeg har nu megen sympati for Dansk Folkepartis tanke om at flytte Radio fireogtyve-syv til Aarhus. Det er korrekt, at det så vil blive en anden radio end den, vi kender. Men det er netop sagen: Vi skal have nyhederne præsenteret fra forskellige vinkler.

 

Regionen, man talte om, er TV Syds nuværende dækningsområde fra Ejer Bavnehøj til grænsen. Set fra Horsens vil det være påtrængende, at man får skabt de tekniske muligheder for, at Horsens og Hedensted i en kommende medieordning kommer med i TV Østjyllands område!

 

Der var pænt besøg. Men der var så godt som ingen tilhørere på under 50 år!