12. april 2018

Større involvering af medlemmer

Bedslutning på generalforsamling Horsens Partiforening nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på inddragelse af medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokale og landspolitiske samt internationale spørgsmål


Horsens Partiforening nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag om initiativer til forøgelse af medlemmernes involvering i, opbakning til og tro på politiske beslutninger vedrørende kommunens fremtid. Det blev vedtaget på partiforeningens generalforsamling i marts.

 

Målet er at flere medlemmer føler sig som medansvarlige for partiets politik og bliver i stand til at argumentere for den i dagliglivet, i bekendtskabskredsen og på arbejdspladserne.

undefined

 

Mere attraktivt at være medlem

Det er hensigten, at det skal blive mere attraktivt at blive og være medlem af Socialdemokratiet for aktive borgere, der gerne vil være med, hvor der foregår realistiske drøftelser. At vi får flere medlemmer af den type, der kan være med til med vægt at argumentere for socialdemokratisk politik.

 

Der skal også sikres tilbagemeldinger til det politiske niveau om, hvilke holdninger, (mis)fortolkninger og usikkerheder, der gør sig gældende mand og mand imellem blandt andet ude i lokalområder og på arbejdspladser.

 

Arbejdsgruppens forslag skal foreligge i god tid forud for partiets ordinære generalforsamling i 2019 med henblik på drøftelse og eventuel vedtagelse på generalforsamlingen 2019.

 

Vi er ikke Enhedslisten

Øget involvering af medlemmer sigter ikke mod en situation som den, man har i Enhedslisten, hvor al stillingtagen i byrådet tilsyneladende skal være godkendt i baglandet. Eller som man har oplevet i Socialdemokratiet på landsplan: At kongressen – i øvrigt stærkt støttet af Mette Frederiksen – i 2009 vedtog, at partiet ønskede købesex kriminaliseret – et forslag, som Thornings regering ikke ønskede at gennemføre.

 

Og det er ikke såmænd ikke noget revolutionerende i forslaget om øget involvering af medlemmerne.

 

I Horsens partiforenings vedtægter - der er identisk med Socialdemokratiets standardvedtægter for partiforeninger - står der, at formålet er på et demokratisk socialistisk grundlag at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget. Dette mål søges opnået blandt andet ved at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokale og landspolitiske samt internationale spørgsmål.

 

Organisationshåndbogen

Partiets udmærkede organisationshåndbog – som er eller bør være grundbogen for alle valgte i organisationen - har ligefrem et afsnit med gode ideer til involvering af medlemmerne, så i et kommende arbejde er der faktisk et rigtig godt materiale at tage udgangspunkt i.

 

Billeder:

Øverst: Medlemsmøde om partiets principprogram, februar 2015

Nederst: Gruppearbejde under medlemsmøde om kommunalpolitisk program, november 2016