2. april 2018

Som tyveri ved højlys dag

Debatindlæg Det smalle blå flertal vil tage de penge, almindelige lejere har sparet op til forbedringer af boligerne


Byrådsmedlem Per Andersen skriver:

Det er hårde ord om det, Løkke Rasmussen og hans venner er i gang med. Men det ligner imidlertid tyveri: Regeringen vil bruge 12 mia. kroner af de midler, lejerne i almene boliger har indbetalt til landsbyggefonden, til at finansiere den såkaldte ghettopakke.

 

Landsbyggefonden fungerer sådan, at lejerne – når lånene er betalt i en almennyttig boligbebyggelse – fortsætter med at betale, som om afdragene stadig var der. Blot indbetaler man dem til en fond, der så hjælper og støtter med renoveringer og forbedringer i landets almennyttige boligforeninger. Og fordi det er en slags opsparing, alle lejere bidrager til via huslejen, er det helt urimeligt, at regeringen vil tage pengene.

Resultatet er, at der er meget få penge tilbage til at modernisere den ældre boligmasse i det almene byggeri.

undefined 

 

Et samfundsproblem

Problemer i nogle almene boligområder er skabt at samfundet – ikke af lejerne eller boligselskaberne. Det er derfor en samfundsopgave at betale.

 

Kunne man forestille sig at tage friværdien fra husejerne? Nej, vel. Men det, man vil gøre ved lejerne, svarer til at konfiskere friværdien!

 

Hvornår går det op for lønmodtagere, der stemmer blåt, at det blå flertal gang på gang er på gale veje? Tænk på ”håndværkerordningen,” der giver skattelettelse til husejere men ingen til lejere! Tænk på skattefritagelsen for tjenestetelefon! Der er vist ikke mange lejere i det almene byggeri, der nyder fordel af den! Tænk på nedsættelsen af afgiften på Mercedeser, Porscher og andre luksusbiler! Er det den slags biler, der står parkeret ved de almene boliger? Nej, vel!

 

Ja, jeg kunne fortsætte. Der er stribevis af eksempler på, at regeringen og dens støtteparti gerne vil give til dem, der i forvejen har rigeligt. Og nu vil man altså tage de penge, almindelige lejere har sparet op til forbedringer af boligerne. Det er groft!