25. april 2018

Overkommelig oversigt over udfordringerne i EU

Boganmeldelse To skribenter med forskelligt udgangspunkt beskriver Unionens selvskabte problemer og giver bud på vejen frem


Torkill Jensen anmelder:

Når de vågner op i Bruxelles, skal de ikke længere sige mere union, men større fleksibilitet. Sådan citeres Uffe Ellemann-Jensen.

 

Det er bemærkelsesværdigt, at en gammel EU-modstander som Jens Peter Bonde og en gammel superføderalist som Uffe Østergård nu skal erklære sig enige med tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensens sene erkendelse. 

 

Ovenstående citater fra bogen ”Hvad nu EU?” af Jens-Peter Bonde og Uffe Østergård siger meget om bogens karakter.

 

Hæsblæsende

De to forfattere tager læseren gennem hæsblæsende analyser af EU’s mange problemfelter. Blandt dem er blandt andre flygtningeproblemet, social dumping og demokratiunderskuddet. Desuden Trump, Kina, Putin og Erdogan! EU er svækket og har ikke magtet at løse påtrængende problemer.

 

Der argumenteres i bogen stærkt for et mere demokratisk EU. Ved valgene til Europa-Parlamentet har valgdeltagelsen været faldende. Fra 63 procent til 43 procent ved valget i 2014. Der foreslås i bogen, at de nationale kommissærer vælges direkte samtidig med valget til Europa-Parlamentet. Og at formanden for kommissionen vælges af statsministrene og Europa-Parlamentet i forening.

 

Ti bud på redningen

I det hele taget afsluttes bogen med ti bud på at redde Europa. Luk al skattely, lav grøn omstilling frem for at give tilskud til ejere af landbrugsjord og opret en fælles flygtningefond, foreslås der.

 

De ydre grænser må kontrolleres effektivt og humant med tilskud fra EU-budgettet. Det er ikke fair at overlade regningen og besværet til de mest udsatte lande som Italien og Grækenland.

 

EU har alt for længe været et diplomatisk og bureaukratisk system alt for langt væk fra folk, konstaterer de to forfattere. De personer, vi stemmer på, bestemmer ikke ret meget. Dem, der bestemmer mest, kan vi ikke stemme på.

 

Beskatning af finansielle transaktioner

De ti bud på at redde Europa svarer stort set til socialdemokratisk tankegang i Danmark. I en pjece fra partiet (”Vi skal genvinde europæernes tillid”) gengives en kronik af Mette Frederiksen. Vi skal holde fast i visionen om Europa. Samtidig skal vi vinde befolkningernes tillid. Ellers går det ikke, fortæller den socialdemokratiske pjece.

 

Bonde og Østergård har dog et enkelt markant bud på et bedre Europa, som mærkeligt nok ikke genfindes i Mette Frederiksens kronik: Indfør en fælles beskatning af finansielle transaktioner og virksomhedsoverskud til afløsning af medlemslandenes og borgernes bidrag til EU-kassen.

 

En overkommelig bog – 104 sider -med en god oversigt

undefined