3. april 2018

Nej til på forhånd at beslutte om sparede midler

Byrådet SF og Enhedslisten forslog, at man skulle ”øremærke” eventuelt sparede lønkroner under en konflikt til de områder, hvor besparelsen opnås


Socialdemokraterne har sagt nej til at træffe en beslutning om anvendelse af sparede lønkroner under en eventuel konflikt på et tidspunkt, hvor der stadig forhandles imellem konfliktens parter – nu under deltagelse af forligsinstitutionen.

 

Nej’et blev sagt i byrådets møde i marts.

 

Vores nej skyldes bestemt ikke, at vi ønsker dårlige arbejds- eller lønforhold for de offentligt ansatte. Men vi synes, det ville være en utidig indblanding i konflikten på et tidspunkt, hvor den stadig forhandles mellem parterne, siger Andreas Boesen.

 

Der var tale om et nej til hele to – næsten identiske - beslutningsforslag.

 

SF’eren Paw Amdisen havde foreslået, at byrådet skulle beslutte, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til de berørte sektorer.

 

Enhedslistens Lisbeth Torfing ønskede, at byrådet skulle beslutte, at såfremt overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender med konflikt, skulle den sparede løn øremærkes til det område, hvor besparelsen opnås.

 

Begge to forslag blev nedstemt i byrådet.

 

Det forventes under alle omstændigheder, at eventuelt sparede lønkroner til sin tid vil være til rådighed på de områder, hvor besparelsen opnås. 

 

Se en video, hvor Andreas Boesen, socialdemokraternes gruppeformand i Horsens byråd, redegør for den socialdemokratiske holdning.