22. april 2018

Frygten for ulven

Det nye rovdyr i den jyske natur blev kommenteret på regionens socialdemokratiske repræsentantskabsmøde


En deltager i repræsentantskabsmødet kunne fortælle om frygten for ulven: Min kone tør ikke længere gå gennem plantagen.

 

En anden deltager sagde: Min kone er bange for edderkopper. Skal vi så også at hegne dem ind?

 

Replikkerne faldt på repræsentantskabsmødet i Socialdemokratiet i Region Midtjylland. Det var efter, at Mette Frederiksen havde været på talerstolen som gæstetaler. Mette Fredriksen forklarede, at hun tager menneskers frygt for ulven alvorligt. Man kan ikke blot bagatellisere frygten ved at henvise til statistiske oplysninger om risici. Derfor overvejelser om indhegning af ulveområder. 

 

Mette Frederiksen kommenterede adskillige aktuelle emner i sit indlæg - blandt andet medieforhandlingerne og overenskomsterne for offentligt ansatte. I et afsnit omtalte hun regeringens ghettoplan. Dette afsnit er gengivet i en video!

undefined 

Tolv delegerede fra Socialdemokraterne i Horsens kommune (billede) deltog i repræsentantskabsmødet. Der var fælles bustransport til Hald Ege Efterskole, i hvis lokaliteter mødet fandt sted.

 undefined

Flere fagforeninger havde lavet en demonstration, som modtog de delegerede ved ankomsten til Hald Ege Efterskole. (billede)

 

Formanden for regionsbestyrelsen, Hans Brøndsted, glædede sig over de gode resultater ved de kommunale valg i november 2017. De sikrede fortsat socialdemokratisk ledelse i regionsrådet. Desuden har partiet en stribe borgmesterposter i Midtjylland.

 

På mødet blev socialdemokratiets midtjyske kandidater til EU-valget i maj 2019 udpeget. Det blev Niels Fuglsang og Jasmine Søgaard – førstnævnte på den øverste plads, som tilfalder Midtjylland på den socialdemokratiske opstillingsliste. Om disse kandidater fortælles i en særskilt artikel.