14. april 2018

Den ny erhvervsstrategi

Fælles om fremtiden Andreas Boesen: Vi skal turde satse på noget nyt og blive Danmarks teknologiske laboratorium


Der går godt i erhvervslivet. Virksomhederne i kommunen har heldigvis ordrebøgerne fulde, fastslår Andreas Boesen, gruppeformand for Socialdemokratiet i Horsens byråd.

 

Hvorfor så en ny erhvervsstrategi? vil man måske spørge. Årsagen er, at vi skal fremtidssikre. Så den dag, udviklingen måske vender – og det gør den af og til - så skal vi stadig have plads til både vækst, udvikling og gode arbejdspladser i Horsens kommune.

 

Nogle af de ting, vi gerne vil fokusere på i den nye erhvervsstrategi, er, at vi som kommune kan være et attraktivt sted at drive virksomhed. Vi skal kigge på os selv og være mere opmærksomme på erhvervslivet i hverdagen.

 

Så skal vi satse på det, vi er gode til – inden for stål, byggeri og produktion. Det skal vi bygge videre på.

 

Men vi skal også turde satse på noget nyt. Vi skal være Danmarks teknologiske laboratorium, hvor vi afprøver ny viden, ny teknologi.  Et godt udgangspunkt er, at vi har masser af iværksættere og masser af studerende, slutter Andreas Boesen.

-

Erhvervsstrategien for Horsens kommune, som byrådet og Business Horsens står bag, blev for byrådets vedkommende vedtaget i februar.

 

Man vil blandt andet udvikle et fælles innovationsmiljø, der skal styrke koblingerne mellem innovation, erhverv og uddannelse. Dette skal ske ved at etablere et digitalt laboratorium i forbindelse med campus.

 

For kommunens vedkommende gælder det om - ved investeringer i byggeri og anlæg samt velfærdsteknologi - at skabe og teste teknologiske innovationer. I forbindelse med nye vejanlæg kan der for eksempel bruges informationsteknologi til at hjælpe trafikanterne ad hurtigste rute til målet.

 

Erhvervsstrategien finde i en publikation med titlen: Fælles om fremtiden.