24. januar 2018

Forskel på folketingsvalg og lokale valg

Analyse Socialdemokratiet i Horsens får næsten halvanden gange så mange stemmer til byrådsvalg som til folketingsvalg


Næsten alle partier, der opstillede både til folketingsvalget i 2015 og byrådsvalget i 2017 har markant forskelligt vælgertække ved de to valg.

 

Faktisk er SF det eneste parti, der havde – stort set – samme antal stemmer til folketingsvalget som til byrådsvalget.

 

Se blot opstillingen her:

 undefined

 

Rød kommune ved byrådsvalg 

Hvorfor er Horsens kommune rød ved byrådsvalg og blå ved kommunalvalg? Og hvorfor den store forskel på Socialdemokratiets stemmeandel ved det to typer valg?

 

Jeg hælder til to forklaringer. For det første har partiet - i modsætning til alle andre partier – i spidsen en person, der er kendt af de fleste vælgere, og som har en positiv appel hos disse vælgere. For det andet er de kommunale valg i høj grad et velfærdsvalg, hvor vælgerne ved, at Socialdemokratiet står for gode skoler og dagtilbud til børn samt for effektiv kommunal indsats for ældre, der har behov for bistand og omsorg. Og at partiet i det hele taget har øje for udsatte gruppers behov. 

 

Når man sammenligner med Socialdemokratiets resultater i Hedensted, vil man se, at her opnåede man 6399 stemmer ved byrådsvalget og 7328 stemmer ved valget til kommunalbestyrelsen, en forskel på + 14,5 procent. Her kan velfærdstemaet have spillet ind, mens man nok ikke i samme grad som i Horsens har haft nogen person kendt bredt af almenheden.

 

Partier uden klar kommunal holdning 

Vælgerne ved ganske udmærket, hvad for Eksempel Dansk Folkeparti står for på landsplan, men hvad der er partiets holdning i kommunale anliggender, vil for den almindelige vælger være uklart. Og mens Kristian Thulesen Dahl er kendt af mange, er det vel de færreste, der kender DF lokale spidskandidat Claus Kvist Nielsen ved navn?

 

Det gælder også Liberal Alliance, at ingen rigtigt ved, hvad partiets kommunalpolitik er- hvad det hede ønske om skattelettelser betyder for den lokale skole eller plejehjemmet i lokalområdet.

 

Også Radikale, Enhedslisten og Alternativet har tilsyneladende svært ved at markere sig med en klar lokalpolitisk identitet.

 

Konservative og fjernvarmen 

Konservative har klaret sig flot ved byrådsvalget i forhold til ved folketingsvalget. Et af partiets politiske punkter er ”erhvervsvenlighed.” Men karakteristisk er det, at nummer to på partiets liste i Horsens fik over en tredjedel af partiets stemmer (og fik partiets plads i byrådet). Det særligt store personlige stemmetal kan hænge sammen med en markant holdning mod tilslutningspligt til fjernvarme.