27. september 2017

Et langt liv i demokratiets tjeneste

Tidligere folketingsmedlem, borgmester, amtsrådsmedlem og medlem af regionsrådet Henning Jensen fortalte i Folkeuniversitetet


DGI’s landsstævne i 1990, middelaldermarkedet i forbindelse med 550 års byjubilæet i 1992 og Europeaden i 1993 var tre begiv enheder, der var med til at forandre Horsens, fortalte tidligere borgmester Henning Jensen, da han mandag aften var på podiet i Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted.

 

De tre succeser havde stor betydning for selvtilliden i Horsens. Og middelaldermarkedet var med til at inspirere til Middelalderfestivalen, der fra 1995 er blevet en fast institution i august måned i Horsens.

 

Henning Jensens emne var ”Et langt liv i demokratiets tjeneste.”

undefined

 

To urafstemninger

Meget naturligt startede Henning Jensen ellers sin fortælling med situationen i 1970, da Kai Andresen efter 24 år i Folketinget havde meddelt, at han ønskede at træde tilbage som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Horsenskredsen. Jens Otto Krags nære medarbejder Erling Dinesen blev bragt i forslag, og kredsbestyrelsen, hvor Henning Jensen i øvrigt var medlem, havde tilsluttet sig tanken. Men på den efterfølgende generalforsamling bragte et insisterende medlem Henning Jensen i forslag, og siden kom der yderligere en kandidat fra Østbirk. Der blev, som det fordres, afholdt urafstemning, og Dinesen fik flest stemmer, men ikke nok.

 

Da ingen af kandidaterne i den første urafstemning havde opnået 50 procent af de afgivne stemmer, skulle der en ny urafstemning til med deltagelse af de to, der ved første afstemning havde fået flest stemmer. Den fik følgende resultat:

Erling Dinesen                958

Henning Jensen        974

 

Henning Jensen fik altså opstillingen i den sikre Horsenskreds, som på det tidspunkt omfattede Horsens og Gedved kommuner.

 undefined

Formand for finansudvalget

I Folketinget opnåede Henning Jensen perioder som næstformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe, som formand for kommunaludvalget og for finansudvalget.

 

Henning Jensen omtalte nogle af de resultater, han opnåede i sin tid i Folketinget, men han gav også et par eksempler på tilfælde, hvor han var trådt ved siden af.  Et sådant tilfælde forekom, mens han var formand for tingets kommunaludvalg. En journalist (Hans Engell!) interviewede ham, og han fik som afsluttende bemærkning sagt, at man udmærket kunne afskaffe amterne. Og det var bestemt ikke populært.

 

Ironisk nok blev Henning Jensen siden medlem af Vejle Amtsråd 1994-2006 og blev en varm fortaler for amterne!

 

Borgmestertid: Køb af jord

Borgmestertiden fandt sted i de år, hvor der var krise. I kriseårene købte man en del jord. Disse arealer kunne man efter krisen sælge til en fornuftig pris. Der er blandt andet tale om de arealer nær motorvejstilkørslen Horsens V, hvor der nu er mange industrivirksomheder. 

 

Som borgmester var Henning Jensen giftefoged og forrettede over 700 vielser. Her begav Henning Jensen sig igen ud i det anekdotiske, idet han fortalte om en situation, hvor han ved en fejl var på vej til at vie en ung kvinde til dennes kommende svigerfar!

 

Vitus Bering

I løbet af borgmestertiden forekom situationerne med åbningen af Vitus Berings grav og den efterfølgende genbegravelse. Henning Jensen var sammen med daværende museumsleder Ole Schørring til genbegravelsen på Kamchatka og Berings Ø. Om denne oplevelse berettede han også - og tillige om de kontakter med russiske myndigheder, der efterfølgende udspandt sig.

 

Blandt tilhørerne var to kandidater til Regionsrådet: spidskandidaten Anders Kühnau og nummer syv på listen, Charlotte Bested Bøger. Det gav anledning til et billede i pausen – af de to sammen med Henning Jensen.